memorialhenrykawarwasa

Regulamin biegu

I Bieg im. H. Warwasa w Kleczewie
27 listopada 2011 r.

                            

1.      ORGANIZATORZY BIEGU:

Urząd Gminy w Kleczewie

Sekcja Biegowa w Kleczewie

 

Patronaci:


2. MIEJSCE:
Start i meta- Stadion Miejski w Kleczewie

3. BIURO BIEGU:
Stadion Miejski w Kleczewie

4. TERMIN:
Niedziela  27 listopada 2011 r.  
Nordic walking- 3km 12.05
Bieg główny- 10km o godzinie 13.00
5. UDZIAŁ:
Uczestnikami mogą być osoby posiadające ukończone 18 lat (dopuszcza się udział zawodników mających ukończone 16 lat za pisemnym pozwoleniem rodziców) oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub własne oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

6. LIMIT CZASOWY:
Sklasyfikowani zostaną uczestnicy, którzy pokonają trasę w czasie nie dłuższym niż 1,5 godziny.


 

7. TRASA:

10 km  nawierzchni asfaltowo- brukowej  Oznakowany każdy kilometr trasy.

8. ZGŁOSZENIA:

- W celu zapewnienia kompletnej i wiarygodnej klasyfikacji biegu,uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów (w budynku OSiR -u w dniu biegu od godz. 11.00 do godz. 12.30.Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub w wypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną.


9. OPŁATA WPISOWA:
Organizatorzy nie wymagają wniesienia opłaty wpisowej10. KLASYFIKACJE:

1) generalna mężczyzn

Kategorie wiekowe mężczyzn:
2) M16 kategoria wiekowa od 16 do 19 lat (1995-92)
3) M20 kategoria wiekowa od 20 do 29 lat (1991-82)
4) M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat (1981-72)
5) M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat (1971-62)
6) M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat (1961-52)
7) M60 kategoria wiekowa od 60 lat (1951 i starsi)
8) generalna kobiet

Kategorie wiekowe kobiet:

9) K16 kategoria wiekowa od 16 do 29 lat (1995-82)
10) K30 kategoria wiekowa od 30 do 44 lat (1981-67)
11) K45 kategoria wiekowa od 45 lat (1966 i starsze)

 


11. NAGRODY:

·     Każdy zawodnik kończący bieg główny zostanie nagrodzony unikatowym medalem,

·     Puchary za miejsce I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet,

·     Puchary pamiątkowe za miejsce I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych

(w klasyfikacjach generalnej i wiekowej nagrody nie dublują się)

12. WYŻYWIENIE:
Zawodnicy po zakończeniu biegu otrzymują ciepły posiłek .

13. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

I Rajd Nordic  Walking

Każdy uczestnik po ukończeniu otrzyma medal.

Organizator nie zapewnia kijków.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·       Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu,

·       Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora  i przymocowane do koszulek na piersiach,

·       Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

·       Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

·       Parkingi dla samochodów prywatnych są zorganizowane przy Stadionie Miejskim.

15. Zapisy

 

Zapisy należy dokonywać na stronie www.memorialhenrykawarwasa.pl.tl lub wysyłając dane na e-mail memorial.henryka.warwasa@o2.pl

 

16. Kontakt

 

e-mail: piter9414@o2.pl
tel. kom. 605118198

 

 

Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (4 wejścia) tutaj!=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=